REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013

29-34z34
Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji $f(x)$ określonej dla $x\in\left\langle -7,8\right\rangle$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 29. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 52

Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) największą wartość funkcji $f$,
b) zbiór rozwiązań nierówności $f(x)<0$
Wykaż, że liczba $\begin{gather*}6^{100}-2\cdot 6^{99}+10\cdot6^{98} \end{gather*}$ jest podzielna przez $17.$
Punkt $S$ jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ostrokątnym $ABC$. Kąt $ACS$ jest trzy razy większy od kąta $BAS$, a kąt $CBS$ jest dwa razy większy od kąta $BAS$. Oblicz kąty trójkąta $ABC$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 32. (4 pkt.)  Poziom podstawowy 73
Pole podstawy prawidłowego ostrosłupa czworokątnego jest równe 100 cm$^2$, a jego pole powierzchni bocznej jest równe 260 cm$^2$. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
REKLAMA
Dwa miasta łączy linia kolejowa o długości 336 kilometrów. Pierwszy pociąg przebył tę drogę w czasie o 40 minut krótszym niż drugi pociąg. Średnia prędkość pierwszego pociągu na tej trasie była o 9 km/h większa od średniej prędkości drugiego pociągu. Oblicz średnią prędkość kazdego z tych pociągów na tej trasie.
29-34z34