REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2012

Pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 5 jest równe
A. $25$
B. $50$
C. $75$
D. $100$

Punkty A, B, C, D dzielą okrąg na 4 równe łuki. Miara zaznaczonego na rysunku kąta wpisanego ACD jest równa
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2012 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 16. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 296
REKLAMA
Miary kątów czworokąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy $20^{\circ}$. Najmniejszy kąt tego czworokąta ma miarę
A. $40^{\circ}$
B. $50^{\circ}$
C. $60^{\circ}$
D. $70^{\circ}$
Dany jest ciąg $a_n$ określony wzorem $\begin{gather*}a_n=(-1)^{n}\cdot \frac{2-n}{n^2}\end{gather*}$ dla $ n\geqslant 1$. Wówczas wyraz $a_5$ tego ciągu jest równy
A. $-\frac{3}{25}$
B. $\frac{3}{25}$
C. $-\frac{7}{25}$
D. $\frac{7}{25}$
Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe $4$. Objętość tego sześcianu jest równa
A. $6$
B. $8$
C. $24$
D. $64$

Tworząca stożka ma długość 4 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45$^{\circ}$.
Wysokość tego stożka jest równa
A. $2\sqrt{2}$
B. $16\pi$
C. $4\sqrt{2}$
D. $8\pi$
Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu $3x-6y+7=0$.
A. $y=\frac{1}{2}x$
B. $y=-\frac{1}{2}x$
C. $y=2x$
D. $y=-2x$