REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2012

Funkcja liniowa $f$ jest określona wzorem $f(x)=ax+6$, gdzie $a>0$. Wówczas spełniony jest warunek
A. $f(1)>1$
B. $f(2)=2$
C. $f(3)<3$
D. $f(4)=4$
Wskaż wykres funkcji, która w przedziale $\left\langle -4,4\right\rangle$ ma dokładnie jedno miejsce zerowe.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2012 Funkcje Pojęcie funkcji Zadanie 9. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 299Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2012 Funkcje Pojęcie funkcji Zadanie 9. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 300
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2012 Funkcje Pojęcie funkcji Zadanie 9. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 301Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2012 Funkcje Pojęcie funkcji Zadanie 9. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 302
Liczba $\text{tg }30^{\circ}-\sin30^{\circ}$ jest równa
A. $\sqrt{3}-1$
B. $-\frac{\sqrt{3}}{6}$
C. $\frac{\sqrt{3}-1}{6}$
D. $\frac{2\sqrt{3}-3}{6}$
W trójkącie prostokątnym ABC odcinek AB jest przeciwprostokątną i $\left|AB\right|=13$ oraz $\left|BC\right|=12$. Wówczas sinus kąta ABC jest równy
A. $\frac{12}{13}$
B. $\frac{5}{13}$
C. $\frac{5}{12}$
D. $\frac{13}{12}$

REKLAMA
W trójkącie równoramiennym $ABC$ dane są $\left|AC\right|=\left|BC\right|=5$ oraz wysokość $\left|CD\right|=2$. Podstawa $AB$ tego trójkąta ma długość
A. $6$
B. $2\sqrt{21}$
C. $2\sqrt{29}$
D. $14$
W trójkącie prostokątnym dwa dłuższe boki mają długości 5 i 7. Obwód tego trójkąta jest równy
A. $16\sqrt{6}$
B. $14\sqrt{6}$
C. $12+4\sqrt{6}$
D. $12+2\sqrt{6}$
Odcinki AB i CD są równoległe i $\left|AB\right|=5, \left|AC\right|=2, \left|CD\right|=7$ (zobacz rysunek). Długość odcinka AE jest równa
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2012 Planimetria Własności figur podobnych Zadanie 14. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 298
A. $\frac{10}{7}$
B. $\frac{14}{5}$
C. $3$
D. $5$