REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2012

Cenę nart obniżono o 20%, a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze 30%. W wyniku obu obniżek cena nart zmniejszyła się o
A. $44\%$
B. $50\%$
C. $56\%$
D. $60\%$


Liczba $\begin{gather*}\sqrt[3]{(-8)^{-1}}\cdot 16^\frac{3}{4}\end{gather*}$ jest równa
A. $-8$
B. $-4$
C. $2$
D. $4$

REKLAMA
Liczba $(3-\sqrt{2})^2+4(2-\sqrt{2})$ jest równa
A. $19-10\sqrt{2}$
B. $17-4\sqrt{2}$
C. $15+14\sqrt{2}$
D. $19+6\sqrt{2}$
Iloczyn $\begin{gather*}2\cdot \log_{\frac{1}{3}}9\end{gather*}$ jest równy
A. $-6$
B. $-4$
C. $-1$
D. $1$
Wskaż liczbę, która spełnia równanie $\left|3x+1\right|=4x$
A. $-1$
B. $1$
C. $2$
D. $-2$
Liczby $x_1,x_2$ są różnymi rozwiązaniami równania $2x^2+3x-7=0$. Suma $x_1+x_2$ jest równa
A. $-\frac{7}{2}$
B. $-\frac{7}{4}$
C. $-\frac{3}{2}$
D. $-\frac{3}{4}$
Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej $y=-3(x-7)(x+2)$ są
A. $x=7, x=-2$
B. $x=-7, x=-2$
C. $x=7, x=2$
D. $x=-7,x=2$