REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2012

Punkt A ma współrzędne $\left(5,2012\right)$. Punkt B jest symetryczny do punktu A względem osi Ox, a punkt C jest symetryczny do punktu B względem osi Oy. Punkt C ma współrzędne
A. $\left(-5-2012\right)$
B. $\left(-2012,-5\right)$
C. $(-5,2012)$
D. $\left(-2012,-5\right)$
REKLAMA
Na okręgu o równaniu $(x-2)^2+(y+7)^2=4$ leży punkt
A. $A=(-2,5)$
B. $B=(2,-5)$
C. $C=(2,-7)$
D. $D=(7-2)$
Flagę, taką jak pokazano na rysunku, należy zszyć z trzech jednakowej szerokości pasów kolorowej tkaniny. Oba pasy zewnętrzne mają być tego samego koloru, a pas znajdujący się między nimi ma być innego koloru. Liczba różnych takich flag, które można uszyć, mając do dyspozycji tkaniny w 10 kolorach, jest równa
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2012 Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa Elementy kombinatoryki Zadanie 24. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 304
A. 100
B. 99
C. 90
D. 19
Średnia arytmetyczna cen sześciu akcji na giełdzie jest równa 500 zł. Za pięć z tych akcji zapłacono 2300 zł. Cena szóstej jest równa
A. 400 zł
B. 500 zł
C. 600 zł
D. 700 zł
Uzasadnij, że jeśli liczby rzeczywiste $a,b,c$ spełniają nierówności $0< a< b< c$, to
$$\frac{a+b+c}{3}>\frac{a+b}{2}$$
W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDEFGH przekątna AC podstawy ma długość 4. Kąt ACE jest równy $60^{\circ}$.
Oblicz objętość ostrosłupa ABCDE przedstawionego na poniższym rysunku
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2012 Stereometria Kąty w wielościanach Zadanie 28. (4 pkt.)  Poziom podstawowy 307