REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2010

Wskaż rysunek, na którym jet przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności $|x+7|>5.$
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2010 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 1. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 98
REKLAMA
Spodnie po obniżce ceny o 30% kosztują 126 zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?
A. 163,80 zł
B. 180 zł
C. 294 zł
D. 420 zł
Liczba $\begin{gather*}
\left(\frac{2^{-2}\cdot 3^{-1}}{2^{-1}\cdot 3^{-2}}\right)^0
\end{gather*}$ jest równa
A. 1
B. 4
C. 9
D. 36
Liczba $\begin{gather*}
\log_48+\log_42
\end{gather*}$ jest równa
A. $1$
B. $2$
C. $\log_46$
D.$\log_410$
Dane są wielomiany $\begin{gather*}
W(x)=-2x^3+5x^2-3
\end{gather*}$ oraz $\begin{gather*}
P(x)=2x^3+12x.
\end{gather*}$ Wielomian $\begin{gather*}
W(x)+P(x)
\end{gather*}$ jest równy
A. $\begin{gather*}
5x^2+12x-3
\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}
4x^3+5x^2+12x-3
\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}
4x^6+5x^2+12x-3
\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}
4x^3+12x^2-3
\end{gather*}$
Rozwiązaniem równania $\begin{gather*}\frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5} \end{gather*}$ jest
A. $1$
B. $\frac{7}{3}$
C. $\frac{4}{7}$
D. $7$
Do zbioru rozwiązań nierówności $\begin{gather*}\left(x-2\right)\left(x+3\right)<0\end{gather*}$ należy liczba

A. 9
B. 7
C. 4
D. 1