REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2020

Wartość wyrażenia $x^2-6x+9$ dla $x=\sqrt{3}+3$ jest równa
A. $1$
B. $3$
C. $1+2\sqrt{3}$
D. $1-2\sqrt{3}$
Liczba $\frac{2^{50}\cdot 3^{40}}{36^{10}}$ jest równa
A. $6^{70}$
B. $6^{45}$
C. $2^{30}\cdot 3^{20}$
D. $2^{10}\cdot 3^{20}$
Liczba $\log_5\sqrt{125}$ jest równa
A. $\frac{2}{3}$
B. $2$
C. $3$
D. $\frac{3}{2}$
Cenę $x$ pewnego towaru obniżono o $20\%$ i otrzymano cenę $y$. Aby przywrócić cenę $x $, nową cenę $y$ należy podnieść o
A. $25\%$
B. $20\%$
C. $15\%$
D. $12\%$
Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności $3(1-x)>2(3x-1)-12x$ jest przedział
A. $\left(-\frac{5}{3},+\infty\right)$
B. $\left(-\infty,\frac{5}{3}\right)$
C. $\left(\frac{5}{3},+\infty\right)$
D. $\left(-\infty,-\frac{5}{3}\right)$
REKLAMA
Suma wszystkich rozwiązań równania $x(x-3)(x+2)=0$ jest równa
A. $0$
B. $1$
C. $2$
D. $3$
Funkcja kwadratowa $f$ jest określona wzorem $f(x)=a(x-1)(x-3)$. Na rysunku przedstawiono fragment paraboli będącej wykresem tej funkcji. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt $W=(2,1)$.
Współczynnik $a$ we wzorze funkcji $f$ jest równy
A. $1$
B. $2$
C. $-2$
D. $-1$
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2020 Funkcje Funkcja kwadratowa Zadanie 7. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 779