REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2017 (termin dodatkowy)

Liczba $|9-2|-|4-7|$ jest równa
A. $4$
B. $10$
C. $-10$
D. $-4$
Iloczyn dodatnich liczb $a$ i $b$ jest równy $1350$. Ponadto $15\%$ liczby $a$ jest równe $10\%$ liczby $b$. Stąd wynika, że $b$ jest równe
A. $9$
B. $18$
C. $45$
D. $50$
Suma $16^{24}+16^{24}+16^{24}+16^{24}$ jest równa
A. $4^{24}$
B. $4^{25}$
C. $4^{48}$
D. $4^{49}$
REKLAMA
Liczba $\log_327-\log_31$ jest równa
A. $0$
B. $1$
C. $2$
D. $3$
Dla każdej liczby rzeczywistej $x$ wyrażenie $x^6-2x^3-3$ jest równe
A. $(x^3+1)(x^2-3)$
B. $(x^3-3)(x^3+1)$
C. $(x^2+3)(x^4-1)$
D. $(x^4+1)(x^2-3)$
Wartość wyrażenia $(b-a)^2$ dla $a=2\sqrt{3}$ i $b=\sqrt{75}$ jest równa
A. $9$
B. $27$
C. $63$
D. $147$
Funkcja liniowa $f$ jest określona wzorem $f(x)=21-\frac{7}{3}x$. Miejscem zerowym funkcji $f$ jest
A. $-9$
B. $-\frac{7}{3}$
C. $9$
D. $21$