REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2016 (termin dodatkowy)

Liczba $\begin{split}\frac{7^6\cdot 6^7}{42^6}\end{split}$ jest równa
A. $42^{36}$
B. $42^7$
C. $6$
D. $1$
Cenę pewnego towaru podwyższono o 20%, a następnie nową cenę tego towaru podwyższono o 30%. Takie dwie podwyżki ceny tego towaru można zastąpić równoważną im jedną podwyżką
A.o $ 50\%$
B.o $56\%$
C.o $ 60\%$
D.o $ 66\%$
Liczba $\begin{split}\sqrt[3]{3\sqrt{3}}\end{split}$ jest równa
A. $\sqrt[6]{3}$
B. $\sqrt[4]{3}$
C. $\sqrt[3]{3}$
D. $\sqrt{3}$
Różnica $50001^2-49999^2$ jest równa
A. $2 000 000$
B. $200 000$
C. $20 000$
D. $4$
Najmniejsza wartość wyrażenia $(x-y)(x+y)$ dla $x,y\in\{2,3,4\}$ jest równa
A. $2$
B. $-24$
C. $0$
D. $-12$
Wartość wyrażenia $\log_3\frac{3}{2}+\log_3\frac{2}{9}$ jest równa
A. $-1$
B. $-2$
C. $\log_3\frac{5}{11}$
D. $\log_3\frac{31}{18}$
REKLAMA
Spośród liczb, które są rozwiązaniami równania $(x-8)(x^2-4)(x^2+16)=0$, wybrano największą i najmniejszą. Suma tych dwóch liczb jest równa
A. $12$
B. $10$
C. $6$
D. $4$