REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2014 (termin dodatkowy)

Średnia arytmetyczna liczby punktów uzyskanych na egzaminie przez studentów I grupy, liczącej 40 studentów, jest równa 30. Dwudziestu studentów tworzących II grupę otrzymało w sumie 1800 punktów. Zatem średni wynik z tego egzaminu, liczony łącznie dla wszystkich studentów z obu grup, jest równy
A. 20 pkt
B. 30 pkt
C. 50 pkt
D. 60 pkt
REKLAMA
W sześcianie EFGHIJKL poprowadzono z wierzchołka F dwie przekątne sąsiednich ścian, FI oraz FK (zobacz rysunek). Miara kąta IFK jest równa
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2014 (termin dodatkowy)	 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 16. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 501
A. $30^\circ$
B. $45^\circ$
C. $60^\circ$
D. $90^\circ$
Punkt O jest środkiem okręgu (zobacz rysunek). Miara kąta LKM jest równa
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2014 (termin dodatkowy)	 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 17. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 502
A. $30^\circ$
B. $60^\circ$
C. $90^\circ$
D. $120^\circ$
Na trójkącie prostokątnym, którego przyprostokątne mają długości 12 i 9, opisano okrąg. Promień tego okręgu jest równy
A. $\sqrt{108}$
B. $\frac{15}{2}$
C. $15$
D. $\frac{\sqrt{108}}{2}$
Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1,2,3,4,...,30} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosowana liczba jest kwadratem liczby całkowitej, jest równe
A. $\frac{4}{30}$
B. $\frac{5}{30}$
C. $\frac{6}{30}$
D. $\frac{10}{30}$
W trójkącie EFG bok EF ma długość 21. Prosta równoległa do boku EF przecina boki EG i FG trójkąta odpowiednio w punktach H oraz I (zobacz rysunek) w taki sposób, że |HI|=7 i |GI|=3. Wtedy długość odcinka FI jest równa
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2014 (termin dodatkowy)	 Planimetria Własności figur podobnych Zadanie 20. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 503
A. $6$
B. $9$
C. $12$
D. $17$
Na planie miasta, narysowanym w skali 1 : 20 000, park jest prostokątem o bokach 2 cm i 5 cm. Stąd wynika, że ten park ma powierzchnię
A. $20\ 000\ m^2$
B. $40\ 000\ m^2$
C. $200\ 000\ m^2$
D. $400\ 000\ m^2$