REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2014 (termin dodatkowy)

Liczba $\begin{split}\frac{3^{27}+3^{26}}{3^{26}+3^{25}}\end{split}$ jest równa
A. $1$
B. $3$
C. $6$
D. $9$

Dane są wielomiany: $W(x)=2x^2-1$, $\ \ P(x)=x^3+x\ $ i $\ Q(x)=(1-x)(x+1)$. Stopień wielomianu $W(x)\cdot P(x)\cdot Q(x)$ jest równy
A. $3$
B. $6$
C. $7$
D. $12$
REKLAMA
Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli o równaniu $y=(x+2)(x-4)$ jest równa
A. $-8$
B. $-4$
C. $1$
D. $2$
W ciągu geometrycznym $(a_n)$, określonym dla $n\geqslant 1$, wyraz $a_1=5$, natomiast iloraz $q=-2$. Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A. $-1705$
B. $-1023$
C. $1705$
D. $5115$
W ciągu arytmetycznym $(a_n)$, określonym dla $n\geqslant 1$, dane są dwa wyrazy: $a_2=11$ i $a_4=7$. Suma czterech początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A. $36$
B. $40$
C. $13$
D. $20$
Miara kąta $\alpha$ spełnia warunek: $0^\circ < \alpha < 90^\circ $.Wyrażenie $\begin{split}\frac{\cos^2\alpha}{1-\sin^2\alpha}+\frac{1-\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}\end{split}$ jest równe
A. $1$
B. $2\cos^2\alpha$
C. $2$
D. $2\sin^2\alpha$
W trapezie $KLMN$, w którym $KL||MN$, kąt $LKN$ jest prosty (zobacz rysunek) oraz dane są: $|MN|=3$, $|KN|=4\sqrt{3}$, $|\sphericalangle KLM|=60^\circ$. Pole tego trapezu jest równe
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2014 (termin dodatkowy)	 Planimetria Własności miarowe figur płaskich Zadanie 14. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 499
A. $4+2\sqrt{3}$
B. $10\sqrt{3}$
C. $20\sqrt{3}$
D. $24+6\sqrt{3}$