REKLAMA
REKLAMA

Ciągi liczbowe

1-7z163
Dany jest ciąg $(a_n)$ określony wzorem $\begin{gather*}a_n=\frac{n}{-2^n}\end{gather*}$ dla $n\geqslant 1$. Wówczas
A. $a_4=\frac{1}{4}$
B. $a_4=-\frac{1}{4}$
C. $a_4=\frac{1}{2}$
D. $a_4=-\frac{1}{2}$

Dany jest ciąg $(a_n)$ określony wzorem $\begin{gather*}a_n=\frac{n}{(-2)^n}\end{gather*}$ dla $n\geqslant 1$. Wówczas
A. $a_4=\frac{1}{4}$
B. $a_4=-\frac{1}{4}$
C. $a_4=\frac{1}{2}$
D. $a_4=-\frac{1}{2}$

Dany jest ciąg $(a_n)$ określony wzorem $a_n=-n(n+1)$ dla $n\geqslant 1$. Wówczas wyraz $a_3$ jest równy
A. $-12$
B. $-10$
C. $10$
D. $6$

Dany jest ciąg $(a_n)$ określony wzorem $\begin{gather*}a_n=\frac{(-1)^n\cdot 4}{2^n}\end{gather*}$ dla $n\geqslant 1$. Wówczas
A. $a_3=\frac{2}{3}$
B. $a_3=-\frac{2}{3}$
C. $a_3=\frac{1}{2}$
D. $a_3=-\frac{1}{2}$

REKLAMA
Dany jest ciąg $(a_n)$ określony wzorem $\begin{gather*}a_n=\frac{-1^n\cdot 4}{n(n+1)}\end{gather*}$ dla $n\geqslant 1$. Wówczas
A. $a_4=-\frac{4}{17}$
B. $a_4=\frac{4}{17}$
C. $a_4=-\frac{1}{5}$
D. $a_4=\frac{1}{5}$

Dany jest ciąg $(a_n)$ określony wzorem $\begin{gather*}a_n=3^n\cdot n^3\end{gather*}$ dla $n\geqslant 1$. Wówczas
A. $a_2=36$
B. $a_2=64$
C. $a_2=72$
D. $a_2=81$

Ciąg $\left(a_n\right)$ określony dla $n\geqslant 1$ jest arytmetyczny oraz $\begin{gather*}a_5=16 \end{gather*}$ i $\begin{gather*}a_6=14\end{gather*}$
Trzeci wyraz tego ciągu jest równy
A. $a_3=24$
B. $a_3=12$
C. $a_3=20$
D. $a_3=18$
1-7z163