Zestaw P1, informator CKE, 2008

Elementy statystyki

Miary statystyki opisowej i ich interpretacja

Wyniki sprawdzianu z matematyki są przedstawione na diagramie
Zestaw P1, informator CKE, 2008 Elementy statystyki Miary statystyki opisowej i ich interpretacja Zadanie 10/01/014 12. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 238

Mediana ocen uzyskanych przez uczniów jest równa
A. 6
B. 5
C. 4,5
D. 4

Podpowiedź:

Ustaw wszystkie oceny w ciągu, od najmniejszej do największej, pisząc obok siebie oceny takie same. Ile jest wszystkich ocen?
Ocena środkowa w tym ciągu jest właśnie medianą. Jeżeli środkowe są dwie wartości, to jako medianę bierzemy ich średnią arytmetyczną.

Rozwiązanie:

Liczba wszystkich uczniów $n=1+4+2+4+4+8=23$. Mediana, to ocena ,,środkowego" ucznia, czyli środkowa ocena w ciągu niemalejącym dwudziestu trzech ocen. Jest to dwunasta ocena w tym ciągu. Jak widać z diagramu, dwunasty uczeń ma ocenę 5. Zatem mediana ocen uzyskanych przez uczniów wynosi 5.

Odpowiedź:

B.