Wyrażenia algebraiczne

Wzory skróconego mnożenia

Liczba $(5-2\sqrt{3})^2 $ jest równa
A. $37-20\sqrt{3}$
B. $37$
C. $13-20\sqrt{3}$
D. $13$

Podpowiedź:

Skorzystaj ze wzoru skróconego mnożenia:
$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.
Pamiętaj też, że $(xy)^2=x^2\cdot y^2$.

Rozwiązanie:

Skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia $(a-b)^2=a^2-2\cdot a\cdot b+b^2$.

$(5-2\sqrt{3})^2=5^2-2\cdot 5\cdot 2\sqrt{3}+(2\sqrt{3})^2=25-20\sqrt{3}+4\cdot 3=37-20\sqrt{3}$

Odpowiedź:

A.