REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2017

Liczby rzeczywiste

Działania na potęgach

Liczba $9^9\cdot 81^2$ jest równa
A. $81^4$
B. $81$
C. $9^{13}$
D. $9^{36}$
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\begin{split}
9^9\cdot 81^2=9^9\cdot \left(9^2\right)^2=9^9\cdot 9^4=9^{9+4}=9^{13}.
\end{split}$

Odpowiedź:

C.