REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2017

Liczby rzeczywiste

Działania na potęgach

Niech $a=-2$, $b=3$. Wartość wyrażenia $a^b-b^a$ jest równa
A. $\frac{73}{9}$
B. $\frac{71}{9}$
C. $-\frac{73}{9}$
D. $-\frac{71}{9}$
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\begin{split}
a^b-b^a=(-2)^3-3^{-2}=-8-\frac{1}{3^2}=-8-\frac{1}{9}=-\frac{73}{9}.
\end{split}$

Odpowiedź:

C.