REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2017

Równania i nierówności

Układy równań liniowych

Rozważmy treść następującego zadania:
Obwód prostokąta o bokach długości $a$ i $b$ jest równy 60. Jeden z boków tego prostokąta jest o 10 dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków tego prostokąta.
Który układ równań opisuje zależności między długościami boków tego trójkąta.
A. $\begin{cases}2(a+b)=60\\a+10=b\end{cases}$
B. $\begin{cases}2a+b=60\\10b=a\end{cases}$
C. $\begin{cases}2ab=60\\a-b=10\end{cases}$
D. $\begin{cases}2(a+b)=60\\10a=b\end{cases}$

Podpowiedź:

Równanie $2(a+b)=60$ oznacza, że obwód prostokąta jest równy 60.
Fakt, że jeden z boków jest większy o 10 od drugiego , można opisać równaniem $a+10=b$.
REKLAMA

Rozwiązanie:

Równanie $2(a+b)=60$ oznacz, że obwód prostokąta jest równy 60.
Równanie $a+10= b$ oznacza, że bok $b$ jest o 10 dłuższy od boku $a$, więc poprawny jest układ równań z odpowiedzi A.

Odpowiedź:

A.