REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2016

Liczby rzeczywiste

Obliczenia na liczbach rzeczywistych

Suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa 195. Najmniejszą z tych liczb jest
A. $37$
B. $38$
C. $39$
D. $40$

Podpowiedź:

Sumę kolejnych pięciu liczb całkowitych zapisz w postaci: $n+(n+1)+(n+2)+(n+3)+(n+4)$.
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\begin{split}
n+(n+1)+(n+2)+(n+3)+(n+4)=195\\
5n+10=195\\
5n=185\\
n=37.
\end{split}$

Odpowiedź:

A.