Elementy statystyki

Miary statystyki opisowej i ich interpretacja

Mediana uporządkowanego, niemalejącego zestawu liczb: $1,2,3,x,4,5,8$ jest równa 4. Wtedy
A. $x=2$
B. $x=3$
C. $x=5$
D. $x=4$

Podpowiedź:

Mediana (inaczej wartość środkowa lub drugi kwartyl) jest w uporządkowanym niemalejąco ciągu liczb $x_1, x_2, x_3,\dots, x_n$ liczbą o numerze $\frac{n+1}{2}$, gdy $n$ jest liczbą nieparzystą, a w przypadku, gdy $n$ jest liczbą parzystą, średnią arytmetyczną liczb o numerach $\frac{n}{2}$ i $\frac{n}{2}+1$. Możemy to również zapisać wzorem:
$$Me=\begin{cases}x_{\frac{n+1}{2}} &dla\quad n \quad nieparzystych\\ \frac{x_{\frac{n}{2}}+x_{\frac{n}{2}+1}}{2} &dla \quad n \quad parzystych.\end{cases}$$Mówiąc prościej, mediana jest liczbą środkową jeżeli uporządkowany ciąg liczb ma nieparzystą liczbę wyrazów, a gdy ma parzystą liczbę wyrazów - mediana jest średnią arytmetyczną dwóch środkowych wyrazów.

Rozwiązanie:

W ciągu $1,2,3,x,4,5,8$ jest 7 liczb. Ponieważ 7 jest liczbą nieparzystą , to mediana jest liczbą stojącą na miejscu $\frac{7+1}{2}=4$. Czwartą liczbą z kolei jest liczba $x$, zatem $x=4$ jest medianą.

Odpowiedź:

D.