Matura próbna z matematyki (OPERON), poziom podstawowy - listopad 2016

Funkcje

Funkcja liniowa

Układ równań $\begin{cases}y=(m+2)x+2m\\(2m-1)x-m=y\end{cases}$ opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie dwie proste równoległe. Zatem liczba $m$ jest równa:
A. $0$
B. $-\frac{1}{3}$
C. $3$
D. $\frac{1}{2}$

Podpowiedź:

Dwie proste są równoległe, gdy mają takie same współczynniki kierunkowe.

Rozwiązanie:

Dwie proste są równoległe, gdy mają takie same współczynniki kierunkowe, zatem:
$\begin{split}
m+2&=2m-1\\
-m&=-3\\
m&=3.
\end{split}$

Odpowiedź:

C.