Matura próbna z matematyki (OPERON), poziom podstawowy - listopad 2016

Równania i nierówności

Równania i nierówności kwadratowe

Zbiór rozwiązań nierówności $(x-2)(2+x)<0$ to:
A. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$
B. $(-\infty,4)$
C. $(-4,4)$
D. $(-2,2)$

Rozwiązanie:

$\begin{split}
(x-2)(2+x)<0&\\
&(x-2)(2+x)=0\\
&x-2=0 \ \vee\ x+2=0\\
&x=2\ \vee\ x=-2
\end{split}$
Szkicujemy parabolę $y=(x-2)(2+x)$:
   Rozwiązanie //. ( pkt.)   658
Z rysunku odczytujemy $x\in(-2,2)$

Odpowiedź:

D.