Matura próbna z matematyki (OPERON), poziom podstawowy - listopad 2016

Liczby rzeczywiste

Logarytmy

Wiadomo,że $\log_550=a$ i $\log_52=b$. Zatem:
A. $\frac{a+b}{2}=1$
B. $\frac{a\cdot b}{2}=1$
C. $\frac{a}{b}=1$
D. $\frac{a-b}{2}=1$

Podpowiedź:

Rozwiązanie:

$\begin{split}
\frac{a-b}{2}=\frac{\log_550-\log_52}{2}=\\
=\frac{\log_5\frac{50}{2}}{2}=\frac{\log_525}{2}=\frac{2}{2}=1.
\end{split}$

Odpowiedź:

D.