Matura próbna z matematyki (OPERON), poziom podstawowy - listopad 2015

Liczby rzeczywiste

Obliczenia procentowe

Jeśli cena towaru najpierw zmniejszyła się o 10%, a następnie zwiększyła się o 20%, to po tych dwóch operacjach wyjściowa cena towaru:
A. zwiększyła się o 10%
B.zmniejszyła się o 10%
C.zwiększyła się o 8%
D.zmniejszyła się o 8%

Podpowiedź:

Zwróć uwagę, ze o 20% zwiększamy cenę wcześniej zmniejszoną o 10%, a nie cenę wyjściową.

Rozwiązanie:

Wyjściową cenę oznaczmy przez $x$.
Po obniżce o $10 \%$ pozostanie cena równa $0,9x$, a po zwiększeniu tej ceny o $20\%$ otrzymamy $1,2(0,9x)=1,08x$, co oznacza, że wyjściowa cena zwiększyła się o $8\%$.

Odpowiedź:

C.