Matura próbna z matematyki (OPERON), poziom podstawowy - listopad 2015

Wyrażenia algebraiczne

Wzory skróconego mnożenia

Wyrażenie $(\sqrt{7}-\sqrt{3})^2$ jest równe:
A. $44$
B. $10$
C. $10-2\sqrt{21}$
D. $10-2\sqrt{10}$

Rozwiązanie:

$\begin{split}
\left(\sqrt{7}-\sqrt{3}\right)^2=\\
=\left(\sqrt{7}\right)^2-2\cdot \sqrt{7}\cdot\sqrt{3} +\left(\sqrt{3}\right)^2=\\
=7-2\sqrt{7\cdot 3}+3=10-2\sqrt{21}.
\end{split}$

Odpowiedź:

C.