Matura próbna z matematyki (OKE Poznań), poziom podstawowy - styczeń 2013

Elementy statystyki

Miary statystyki opisowej i ich interpretacja

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej.
Matura próbna z matematyki (OKE Poznań), poziom podstawowy - styczeń 2013 Elementy statystyki Miary statystyki opisowej i ich interpretacja Zadanie 10/01/010 15. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 172
Mediana ocen w tej klasie jest równa
A. 3,5
B. 3
C. 4
D. 4,5Podpowiedź:

Ustaw wszystkie oceny, kolejno od najniższej do najwyższej, policz ile ich jest. Jeżeli jest ich nieparzysta ilość, to jedna z nich jest dokładnie w środku tego szeregu i to jest mediana. W przypadku , gdy ilość ocen jest parzysta, weź średnią arytmetyczną z dwóch środkowych, będzie to mediana.

Rozwiązanie:

Oceny można przedstawić w postaci szeregu szczegółowego:
$1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,6,6.$ Ponieważ wszystkich uczniów było 24, więc mediana jest średnią arytmetyczną dwunastej i trzynastej oceny: $Me=\frac{3+4}{2}=3,5$.

Odpowiedź:

A.