REKLAMA
REKLAMA

Matura próbna z matematyki (OKE Poznań), poziom podstawowy - styczeń 2013

Liczby rzeczywiste

Obliczenia na liczbach rzeczywistych

Hania pokonuje drogę do szkoły $S=100 \text{ m}$ z domu do szkoły w czasie 30 min. Z jaką średnią prędkością idzie Hania?
A. $0,05\frac{\text{km}}{\text{h}}$
B. $0,2\frac{\text{km}}{\text{h}}$
C. $5\frac{\text{km}}{\text{h}}$
D. $3,(3)\frac{\text{km}}{\text{h}}$

Podpowiedź:

Prędkość średnia $V$, to stosunek drogi $S$ do czasu $t$, w którym została przebyta: $V=\frac{S}{t}$.
Pamiętaj, że aby otrzymać prędkość w $\frac{\text{km}}{\text{h}}$, droga do obliczeń musi być w kilometrach, a czas w godzinach!
REKLAMA

Rozwiązanie:

Prędkość średnia $V$, to stosunek drogi $S$ do czasu $t$, w którym została przebyta: $V=\frac{S}{t}$.
Z treści zadania
$\begin{gather*}
S=100 \text{ m}=100\cdot \frac{1}{1000}\text { km}=0,1\text{ km}\\
t=30\text{ min}=\frac{1}{2}\text{ h}
\end{gather*}$
Stąd
$\begin{gather*}
V=\frac{0,1\text{ km}}{\frac{1}{2}\text{ h}}=\frac{0,1\text{ km}}{0,5\text{ h}}=\frac{1\text{ km}}{5\text{ h}}=0,2\ \frac{\text{km}}{\text{h}}
\end{gather*}$.

Odpowiedź:

B.