Matura próbna z matematyki (CEN Bydgoszcz), poziom podstawowy - marzec 2012

Elementy statystyki

Miary statystyki opisowej i ich interpretacja

Średnia arytmetyczna liczb 2, 2, 2, 3, 7, 9, 9, $x$ jest równa 4,5. Liczba $x$ jest równa
A. -11,5
B. 1
C. 1,5
D. 2

Podpowiedź:

Aby obliczyć średnią arytmetyczną zbioru liczb trzeba dodać wszystkie te liczby i otrzymaną sumę podzielić przez ilość tych liczb.

Rozwiązanie:

Średnia podanych ośmiu liczb jest równa 4,5, więc możemy zapisać

$\begin{gather*}\frac{2+2+2+3+7+9+9+x}{8}=4,5\end{gather*} \\ \frac{34+x}{8}=4,5 \Big/\cdot 8 \\ 34+x=36 \\ x=36-34=2$

Odpowiedź:

D.