REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Logarytmy

Liczba $\begin{gather*}\log_28-\log_21\end{gather*}$ jest równa
A. $3$
B. $2$
C. $\log_27$
D. $-3$

Podpowiedź:

Skorzystaj z definicji logarytmu:
$\begin{gather*}\log_ac=b \iff a^b=c \end{gather*}$, czyli $\log_ac$ to liczba do jakiej trzeba podnieść $a$, żeby otrzymać $c$.
Np. $\log_28=3 \hbox{ , bo } 2^3=8$
REKLAMA

Rozwiązanie:

I sposób
Z definicji
$\log_28=3$, bo $2^3=8$
$\log_21=0$, bo $2^0=1$

Zatem
$\begin{gather*}\log_28-\log_21=3-0=3\end{gather*}$

II sposób
Korzystając ze wzoru $\begin{gather*}\log_a \frac{x}{y}=\log_ax-\log_ay\end{gather*}$ zapiszmy
$\begin{gather*}\log_28-\log_21=\log_2 \frac{8}{1}=\log_28=3\end{gather*}$

Odpowiedź:

A.