REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Logarytmy

Liczba $\begin{gather*}\frac{\log100}{\log_28-\log_416}\end{gather*}$ jest równa
A. 2
B. 10
C. 8
D. 1

Podpowiedź:

Wystarczy zastosować definicję logarytmu
$\begin{gather*}\log_ab=c\Longleftrightarrow a^c=b.\end{gather*}$.
Pamiętaj także, że $\log x=\log_{10}x$.
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\begin{gather*}\frac{\log100}{\log_28-\log_416}=\frac{2}{3-2}=2\end{gather*}$

Odpowiedź:

A.