REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Logarytmy

Liczba $\log_39-\log_216$ jest równa
A. 4
B. -2
C. 0
D. 1

Podpowiedź:

Skorzystaj ze wzoru $\begin{gather*}\log_ab=c\Longleftrightarrow a^c=b.\end{gather*}$
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\log_39=2$, bo $3^2=9$, $\quad\quad$$\log_216=4$, bo $2^4=16$.

Stąd $\log_39-\log_216=2-4=-2$

Odpowiedź:

B.