REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Logarytmy

Liczba $\begin{gather*}\log_3\frac{1}{9}+\log_42\end{gather*}$ jest równa
A. $-\frac{1}{2}$
B.1
C. $-\frac{3}{2}$
D. 4

Podpowiedź:

Skorzystaj ze wzoru $\begin{gather*}\log_ab=c\Longleftrightarrow a^c=b.\end{gather*}$
Przypominamy również, że $\begin{gather*}a^{-m}=\frac{1}{a^m}\end{gather*}$, o ile tylko $a\neq0$
$\begin{gather*}a^{\frac{1}{m}}=\sqrt[m]{a}\end{gather*}$ dla $a\geqslant0$.
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\log_3\frac{1}{9}=-2$, bo $3^{-2}=\frac{1}{3^2}=\frac{1}{9}$, $\quad\quad$$\log_42=\frac{1}{2}$, bo $4^{\frac{1}{2}}=\sqrt{4}=2$.
Stąd $\log_3\frac{1}{9}+\log_42=-2+\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}$

Odpowiedź:

C.