REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Logarytmy

Liczba $\log_28-\log_3\frac{1}{27}$ jest równa
A. 6
B.$ 2\frac{2}{3}$
C. 0
D. 1

Podpowiedź:

Skorzystaj ze wzoru $\begin{gather*}\log_ab=c\Longleftrightarrow a^c=b.\end{gather*}$

Przypominamy również, że $\begin{gather*}a^{-m}=\frac{1}{a^m}\end{gather*}$, dla każdego $a\neq0 $.
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\log_28=3$, bo $2^3=8$, $\quad\quad$$\log_3\frac{1}{27}=-3$, bo $3^{-3}=\frac{1}{3^3} =\frac{1}{27}$.
Stąd
$\log_28-\log_3\frac{1}{27}=3-(-3)=3+3=6$

Odpowiedź:

A.