REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Logarytmy

Liczba $\log_28-\log1000$ jest równa
A. 1
B. -7
C. 2
D. 0

Podpowiedź:

1. Skorzystaj ze wzoru : $\begin{gather*}\log_ab=c\Longleftrightarrow a^c=b\end{gather*}$. Innymi słowy, jeżeli chcesz wiedzieć ile równa się $\log_28$ zastanów się, do której potęgi należy podnieść 2 żeby otrzymać 8.
2. $\begin{gather*}\log x=\log_{10}x.\end{gather*}$
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\log_28=3$, bo $2^3=8$, $\quad\quad$$\log1000=\log_{10}1000=3$, bo $10^3$ =1000.
Stąd $\log_28-\log1000=3-3=0$.

Odpowiedź:

D.