Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2017

Liczby rzeczywiste

Obliczenia na liczbach rzeczywistych

Liczba $\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2}$ jest równa
A. $\sqrt[3]{52}$
B. $3$
C. $2\sqrt[3]{2}$
D. $2$

Podpowiedź:

$54=2\cdot 27$

Rozwiązanie:

$\begin{split}
\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2}=\sqrt[3]{27\cdot 2}-\sqrt[3]{2}=\\
=3\sqrt[3]{ 2}-\sqrt[3]{2}=2\sqrt[3]{2}.
\end{split}$

Odpowiedź:

C.