Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014

Funkcje

Funkcja liniowa

Funkcja liniowa $f(x)=(m^2-4)x+2$ jest malejąca, gdy
A. $m\in\left\{-2,2\right\}$
B. $m\in\left(-2,2\right)$
C. $m\in\left(-\infty,-2\right)$
D. $m\in\left(2,+\infty\right)$

Podpowiedź:

Funkcja linowa jest malejąca wtedy i tylko wtedy, gdy jej współczynnik kierunkowy jest ujemny.

Rozwiązanie:

Funkcja $f$ jest funkcją liniową o współczynniku kierunkowym równym $m^2-4$, zatem jest malejąca, gdy $m^2-4< 0$.
Rozwiązaniem tej nierówności jest przedział $(-2,2)$.

Odpowiedź:

B.