Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2014

Liczby rzeczywiste

Obliczenia procentowe

Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c, to
A. $c=60$
B. $c=52$
C. $c=48$
D. $c=39$

Podpowiedź:

$78=c+50\%\cdot c$

Rozwiązanie:

$\begin{split}
&78=c+50\%\cdot c\\
&78=c+0,5c\\
&78=1,5c\Big/:1,5\\
&c=\frac{78}{1,5}\\
&c=52
\end{split}$

Odpowiedź:

B.