Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013

Liczby rzeczywiste

Wartość bezwzględna

Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność $|x+4|<5$
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 01/03/011 1. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 2

Podpowiedź:

Dla dowolnej liczby $a>0$,$|y|< a$, jest równoważne temu, że $-a< y< a$. (Patrz również tablice CKE "Wybrane wzory matematyczne", rozdział 1).

Rozwiązanie:

$$\begin{gather*}|x+4|<5\\ -5< x+4< 5\\ -5-4< x< 5-4\\ -9< x<1\\ x\in(-9,1)\end{gather*}$$

Odpowiedź:

A.