Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013

Funkcje

Funkcja kwadratowa

Wierzchołkiem paraboli o równaniu $y=-3(x-2)^2+4$ jest punkt o współrzędnych
A. $(-2,-4)$
B. $(-2,4)$
C. $(2,-4)$
D. $(2,4)$

Podpowiedź:

Parabola o równaniu $y=a(x-p)^2+q $ (po prawej stronie równania występuje trójmian kwadratowy w postaci kanonicznej) ma wierzchołek w punkcie $W=(p,q)$.

Rozwiązanie:

Parabola o równaniu $y=a(x-p)^2+q $ (po prawej stronie równania występuje trójmian kwadratowy w postaci kanonicznej) ma wierzchołek w punkcie $W=(p,q)$.
W naszej sytuacji $a=-3, p=2, q=4$ więc wierzchołek paraboli ma współrzędne $(2,4)$.

Odpowiedź:

D.