REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2013

Liczby rzeczywiste

Obliczenia procentowe

Lliczby $a$ i $b$ są dodatnie oraz 12% liczby $a$ jest równe 15% liczby $b$. Stąd wynika, że $a$ jest równe
A. 103% liczby $b$
B. 125% liczby $b$
C. 150% liczby $b$
D. 153% liczby $b$

Podpowiedź:

Zapisz treść zadania przy pomocy równania i wylicz z niego $a$.
Pamiętaj, że np. 25% liczby $x$ to $0,25x$.
REKLAMA

Rozwiązanie:

Z treści zadania:
$$0,12a=0,15b,$$ $$a=\frac{0,15}{0,12}b=\frac{15}{12}b=\frac{5}{4}b=\frac{125}{100}b$$ $$a=125\%b $$
Oznacza to, że liczba $a$ stanowi 125% liczby $b$.

Odpowiedź:

B.