REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2012

Funkcje

Funkcja kwadratowa

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej $y=-3(x-7)(x+2)$ są
A. $x=7, x=-2$
B. $x=-7, x=-2$
C. $x=7, x=2$
D. $x=-7,x=2$

Podpowiedź:

Miejsce zerowe funkcji to taki argument $x$, dla którego wartość funkcji $f(x)$ jest równa 0.
Podstaw więc 0 za $y$ i otrzymasz równanie, z którego wyliczysz miejsce zerowe.
REKLAMA

Rozwiązanie:

Miejsce zerowe funkcji to taki argument $x$, dla którego wartość funkcji $y=f(x)$ jest równa 0. Zapiszmy zatem
$\begin{gather*}-3(x-7)(x+2)=0\end{gather*}$.
Iloczyn jest równy 0, gdy jeden z jego czynników jest równy 0, czyli
$x-7=0 \quad \vee \quad x+2=0$
$x=7 \quad \vee \quad x=-2$

Odpowiedź:

A.