Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2014 (termin dodatkowy)

Funkcje

Funkcja kwadratowa

Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej $f(x)=3x^2+7x+c$ jest liczba $\frac{-7}{3}$. Wówczas c jest równe
A. $0$
B. $1$
C. $-98$
D. $98$

Podpowiedź:

$f\left(-\frac{7}{3}\right)=0.$

Rozwiązanie:

$\begin{split}
&f\left(-\frac{7}{3}\right)=0\\
&3\cdot \left(-\frac{7}{3}\right)^2+ 7\cdot \left(-\frac{7}{3}\right)+c=0\\
&3\cdot \frac{49}{9}-\frac{49}{3}+c=0\\
&\frac{49}{3}-\frac{49}{3}+c=0\\
&c=0.
\end{split}$

Odpowiedź:

A.