Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2014 (termin dodatkowy)

Funkcje

Funkcja liniowa

Funkcja f jest określona wzorem $ f(x)=3x-4$ dla każdej liczby z przedziału $\left\langle -2,2\right\rangle$.Zbiorem wartości tej funkcji jest przedział
A. $\left\langle -10,2\right\rangle$
B. $(-10,2\rangle$
C. $\left\langle 2,10\right\rangle$
D. $(2,10\rangle$

Rozwiązanie:

Ponieważ funkcja $f(x)=3x-4$ jest rosnąca (ma dodatni współczynnik kierunkowy, to zbiorem jej wartości w przedziale $\langle-2,2\rangle$ jest przedział $\left\langle (-2),f(2)\right\rangle=\left\langle3\cdot (-2)-4,3\cdot 2-4\right\rangle=\langle-10,2\rangle$.

Odpowiedź:

A.