Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2014 (termin dodatkowy)

Liczby rzeczywiste

Obliczenia procentowe

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę.
Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12 : 8 : 3 : 2 . Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora?
A. $12\%$
B. $32\%$
C. $48\%$
D. $52\%$

Podpowiedź:

Oznacz udziały poszczególnych udziałowców, odpowiednio przez: $12x, 8x, 3x \text{i }2x$ i oblicz kapitał zakładowy (sumę udziałów).

Rozwiązanie:

Niech udziały poszczególnych udziałowców, wynoszą odpowiednio: $12x, 8x, 3x \text{i }2x.$ Wtedy kapitał zakładowy wynosi $12x+8x+3x+2x=25x$, zatem udział największego inwestora to $\begin{gather*}\frac{12x}{25x}=\frac{12}{25}=0,48=48\%.\end{gather*}$

Odpowiedź:

C.