Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2014 (termin dodatkowy)

Liczby rzeczywiste

Wartość bezwzględna

Która z poniższych równości jest prawdziwa dla każdej liczby rzeczywistej $x$?
A. $\sqrt{x^2}=x$
B. $|-x|=x$
C. $|x-1|=x-1$
D. $\sqrt{(x+1)^2}=|x+1|$

Podpowiedź:

Dla każdej liczby rzeczywistej $a$, prawdziwa jest równość $\sqrt{a^2}=|a|$.

Rozwiązanie:

Dla każdej liczby rzeczywistej $a$, prawdziwa jest równość $\sqrt{a^2}=|a|$.
W szczególności, dla $a=x+1$ mamy $\sqrt{(x+1)^2}=|x+1|.$

Odpowiedź:

D.