REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Działania na potęgach

Oblicz wartość wyrażenia $\begin{gather*}\left( \frac{3^8 \cdot 3^3}{3^{-2}} \right)^0\end{gather*}$.
A. $3^{13}$
B. $3^{-12}$
C. $1$
D. $0$

Podpowiedź:

Zapamiętaj, że każda liczba (różna od zera) podniesiona do potęgi 0 równa się 1.
$$a^0=1$$
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\begin{gather*}\left( \frac{3^8 \cdot 3^3}{3^{-2}} \right)^0=\left( 3^{13} \right) ^0 = 1\end{gather*}$

Odpowiedź:

C.